wtorek, 28 maja 2019

Zakończenie projektu


Projekt „ZMIANY W SZKOLE - ZMIANY NA LEPSZE.
PODNOSIMY CYFROWE KOMPETENCJE NAUCZYCIELI” (01-09-2017  -  30-04-2019)
dobiegł końca.


Wszystkie działania zostały sfinansowane ze środków unijnego funduszu POWER "Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój", działającego na zasadach programu Erasmus Plus i mającego na celu podwyższenie jakości nauczania młodzieży.


Założeniem projektu było podniesienie umiejętności używania technologii TIK nauczycieli oraz kadry zarządzającej szkołą. Poprzez liczne działania tj.: szkolenia dla członków kadry nauczycielskiej, wymianę nauczycieli Jobshadowing i wymianę dobrych praktyk oraz nowo poznanych technik nauczania cały czas realizujemy założenia projektu, które nam przyświecały tworząc jego podstawowe  cele.

W czerwcu p. Kalina Grochocka (geografia) wraz z p. Justyną Jaworską (j.polski) wżęły udział w kursie podwyższenia kwalifikacji nauczycieli w Portugalii, we wrześniu p. Hanna Szeląg (j.polski, teatr) i p. Renata Nowakowska (matematyka) - na Malcie, p. Magdalena Jassem (matematyka) - we Florencji (Włochy). W ramach akcji Jobshadowing, p. Małgorzata Dolata (matematyka), p. Karolina Żok-Plackowska (j.hiszpański) i p. Agnieszka Dudziak-Szukała (j.hiszpański) odwiedziły szkoły w Hiszpanii, gdzie obserwowały lekcje w szkołach, dzieliły się doświadczeniem i dobrymi praktykami z kolegami i koleżankami w szkołach partnerskich. P. Danuta Jankowiak (historia/WOS) i p. Tomasz Bieryłło (historia/WOS) szkolili się w Hiszpanii, p. Lidia Gapińska (j.polski)– w Szkocji (Edynburg), p. Jolanta Molenda-Bieniecka (biblioteka) i p. Marek Kordus (dyrektor) – w Dublinie (Irlandia). Wszystkie podejmowane działania przeprowadzone zostały pod kątem używania technologii informacyjnej w szkole.
W dniach 29-30 października odwiedziły naszą szkołę trzy panie nauczycielki ze szkoły Frans Schartaus Handelinstitut w Sztokholmie (Szwecja) - Christina Vallin, Maria Elfgren Retsinis and Marika Lönn Söderlund. Wcześniej p. Gizela Bałdyga (j.angielski) odwiedziła ich szkołę i obserwowała lekcje (Jobshadowing). Oprócz spotkań z nauczycielami i uczniami oraz obserwacji lekcji w naszej szkole, program obejmował spotkanie z pracownikami Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania, podczas którego zapoznały się z systemem edukacji w Polsce. Mamy nadzieje ze to wszystko przyczyni się do podwyższenia w naszej szkole jakości nauczania, a także nada mu wymiar europejski oraz międzynarodowy. Gościliśmy w naszej szkole nauczycielkę ze szkoły w Hiszpanii panią Teresę Ruiperez. W ramach akcji Jobshadowing zaproszona nauczycielka odwiedzała szkołę i obserwowała lekcje pod kątem używania technologii informacyjnej. Program obejmował metodykę używania aplikacji i programów multimedialnych w nauczaniu młodzieży. 
Dodatkowo dwie sale lekcyjne zostały wyposażone w tablice interaktywne do wykorzystania na lekcjach językowych.  

Całą zgromadzoną wiedzą dzielimy się na tym blogu. Jesteśmy pozytywnie zmotywowani, by jak największa liczba nauczycieli naszej szkoły mogła komunikować się sprawnie używając języków obcych. Cieszymy się z dużej liczby konkursów, wymian i wycieczek zagranicznych, odbywających się w naszej szkole.

Gizela Bałdyga - szkolny koordynator projektu

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz