piątek, 2 listopada 2018

Goście ze Szwecji


Job Shadowing w Poznaniu. Projekt 'Zmiany w szkole - zmiany na lepsze. Podnosimy cyfrowe kompetencje nauczycieli'. Wiadomości z realizacji projektu europejskiego, który ma na celu kształtowanie umiejętności używania technologii informacyjnej nauczycieli. Nauczyciele naszej szkoły nieustannie podwyższają swoje kwalifikacje zawodowe podczas szkoleń i wyjazdów jak w kraju, tak i zagranicą, miedzy innymi, w ramach programów Erasmus+ oraz POWER (Program Operacyjny „Wiedza, Edukacja, Rozwój”).
W czerwcu p. Kalina Grochocka (geografia) wraz z p. Justyną Jaworską (j.polski) wżęły udział w kursie podwyższenia kwalifikacji nauczycieli w Portugalii, we wrześniu p. Hanna Szeląg (j.polski, teatr) na Malcie, p. Magdalena Jassem (matematyka) - we Florencji. W ramach akcji JOBSHADOWING p. Małgorzata Dolata (matematyka), p. Karolina Żok-Plackowska (j.hiszpański) i p. Agnieszka Dudziak-Szukała (j.hiszpański) odwiedziły szkoły w Hiszpanii, gdzie obserwowały lekcje w szkołach, dzieliły się doświadczeniem i dobrymi praktykami z kolegami i koleżankami w szkołach partnerskich. Wszystkie podejmowane działania przeprowadzone zostały pod kątem używania technologii informacyjnej w szkole.
W dniach 29-30 października odwiedziły naszą szkołę trzy panie nauczycielki ze szkoły Frans Schartaus Handelinstitut w Sztokholmie (Szwecja) - Christina Vallin, Maria Elfgren Retsinis and Marika Lönn Söderlund, . Oprócz spotkań z nauczycielami i uczniami oraz obserwacji lekcji w naszej szkole, program obejmował spotkanie z pracownikami Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania, podczas którego zapoznały się z systemem edukacji w Polsce. Mamy nadzieje ze to wszystko przyczyni się do podwyższenia w naszej szkole jakości nauczania, a także nada mu wymiar europejski oraz międzynarodowy.