poniedziałek, 1 lutego 2016

TEACH BIG - Konferencja Metodyczna w Poznaniu

29 stycznia 2016 roku w Poznaniu odbyła się konferencja metodyczna wydawnictwa Macmillan Education dla nauczycieli języka angielskiego, którą poprowadziła dr Anna Parr-Modrzejewska, w której wzięli udział także nauczyciele z naszej szkoły.

W szkoleniu Memorable lessons for primary and secondary English classrooms, przeznaczonym dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, trenerka omówiła:
- wybrane techniki wspierania procesu zapamiętywania w kontekście lekcji języka angielskiego,
- praktyczne rozwiązania służące wspomaganiu zapamiętywania i odtwarzania z pamięci materiału językowego;
- wykorzystanie kontekstu, emocji i mnemotechnik jako narzędzi wzmacniających przekaz i ułatwiających jako zapamiętywanie na lekcji języka angielskiego.

Podczas sesji Password: Matura! Developing student's grammatical and lexical competence, przeznaczonej dla nauczycieli uczących w szkołach ponadgimnazjalnych, omówione zostały następujące zagadnienia:
- wykorzystanie języka polskiego jako narzędzia rozwijania świadomości językowej w zakresie języka angielskiego i polskiego uczniów szkół średnich;
- różnorodność kontekstów jako warunek efektywnego przyswajania struktur języka angielskiego;
- wzbogacanie zasobu środków językowych poprzez głębokie przetwarzanie materiału językowego w procesie przygotowania do egzaminu maturalnego.